Przejdź do treści

Do odpowiedzi zgłasza się Jasiu

Udostępnij:

Pani na lekcji języka polskiego prosi dzieci o wymienienie cech charakteru Maćka z Bogdańca.
Do odpowiedzi zgłasza się Jasio:
Honor.
Ależ Jasiu – dziwi się Pani – czy “honor” to cecha?
Nie, samo “h”.

Udostępnij: